Regler

Alle deltakere på VatneLAN plikter seg til å lese og forstå reglene til arrangementet.

§1
Alle ordrer fra crew og vaktene skal følges. Enhver vakt har til all tid rett til å avbryte din deltakelse på arrangementet, da ved klipping av billett og utkastelse. Vaktene er tilstede 24 timer i døgnet.

§2
VatneLAN er et rusfritt arrangement. Salg, bruk eller oppbevaring av rusmidler er STRENGT FORBUDT. Om dette blir oppdaget vil det bli meldt til politiet. Berusede personer vil bli kastet ut.

Åpnet drikke kan ikke medbringes inn i hallen, verken ved innsjekk eller i inngangen senere på arrangementet.

§3
Røyking er kun tillatt ute. Bruk bøttene som er satt ut til sneiper og aske! Vi tillater heller ikke elektroniske sigaretter eller utstyr som kan ligne/oppmuntre til røyking.

§4
Alle som vil inn må betale billett – enten som deltaker eller besøkande. Foreldre og foresatte kan komme inn og se til sine uten å betale billett. Aldersgrensen er 7. klasse og oppover

§5
Ikke ta med kjøleskap, vaffeljern, kaffetrakter eller andre hvitevarer. Vi tillater ikke noe som trekker mye strøm, da vi har begrenset med strøm pr. deltaker. (max 1A). Hvitevarer som er koblet på strømnettverket er ikke tillatt, uansett om det trekker 1W eller 1000W. Ved evt. problemer blir ekstrautstyr koblet fra.

§6
Det er ikke lov å røre andre sine eiendeler uten lov av eieren, dette inkluderer utstyr som er satt opp av arrangør (switcher, prosjektor, skjermer og lignende). Tyveri og/eller hærverk blir slått hardt ned på og vil føre til både politianmeldelse og svartelisting fra fremtidige arrangement.

§7
Det er en avgrenset plass på ca 80 x 50 cm du får «boltre» deg på. Det er kun EN nettverksport på hver plass. Det er heller ikke tillatt med medbrakt switch uten at dette klareres med crew og at denne blir inspisert først. Ved evt. problemer forsvinner disse først.

§8
Det er ikke lov å ha med seg egne høytalere. Dette inkluderer alt fra små PC-høytalere til store PA-anlegg. Vi tillater kun bruk av hodetelefoner.

§9
Sovesalen er til å sove i, og ingenting annet – her skal deltakerene ha fred og ro. NB: Vi anbefaler at deltakerene tar med egne soveposer og liggeunderlag. Soveposer, liggeunderlag e.l. skal fjernes fra sovesalen når det ikke er i bruk.

§10
Det er ikke lov å sove foran nødutganger eller rømningsveier. Om noen gjør dette vil du bli vekt og sendt til sovesalen. Vi oppfordrer alle deltakere til å sove i sovesalen. På natten kan vakter eller crew gå rundt mellom radene og vekke deltakere som sover under stoler og bord. Det er ikke sunt å sove sittende.

§11
Pornografisk og eller annet materiale som strider mot norsk lov er strengt forbudt. Hvert tilfelle vil bli meldt til politiet.

§12
Lasere, sterke lommelykter eller andre sterke lyskilder er strengt forbudt og vil bli konfiskert og returnert på slutten av arrangementet.

§13
VatneLAN er ikke teknisk eller økonomisk ansvarlig for deltakerene sitt utstyr. En kensington-lås kan benyttes for ekstra sikkerhet. Vi anbefaler alle å ta med seg løse gjenstander fra plassen sin, evt. be sidemannen om å passe på.

§14
Skal du delta på en konkurranse må du være tilstede på datapartyet. Vi tillater ikke at noen som ikke er deltaker eller som ikke er tilstede.

§15
Plassreservasjonen til andre er bindende, og du kan heller ikke flytte på andres plasser før tidligst Lørdags ettermiddag. Har noen tatt din plass så kontakter du bare crew. NB: Å ta noen andres plass er på ditt eget ansvar. Om deltakeren som har bestillt plassen kommer på lørdagskvelden, skal han bare kontakte crew. Da kan vi velge om vi skal gi han ny plass eller flytte personen som har tatt plassen hans.

§16
Som deltaker på VatneLAN er du pliktig til å kjøre en full virus-scan før du kobler deg på vårt nettverk. Skulle det skje problemer der din datamaskin er involvert i spredning av virus er eieren/brukeren av datamaskinen selv ansvarlig og kan dermed bli stilt ansvarlig for evt. skader/kostnader. Om du ikke har antivirusprogram eller er usikker kan du ta kontakt med crew for hjelp.

§17
Dersom du ser noen bryte reglene, vær vennlig å gi beskjed til crew eller vaktene. Ellers så gjelder norske lover, sunn fornuft og vanlig folkeskikk under hele VatneLAN.

Brudd på reglene kan føre til utestenging fra arrangementet og evt. fremtidige arrangement.

Ved spørsmål kan du kontakte oss på: post@vatnelan.net eller Facebook