Har du lyst å hjelpe til?

Vi søker folk til å hjelpe til i crewet i år. Oppgavene er mange, og personene som utfører oppgavene er få. Har du lyst til å hjelpe til? Send inn en søknad da vel!

Arbeidet som evt. utføres er frivillig dugnadsarbeid og er ikke lønnet arbeid. Alle som søker i crew kommer inn gratis om søknaden blir godkjent, men det innebærer selvfølgelig at man ikke kan delta i compoer, og at man må utføre det arbeidet som en skal i crewet. Man får ikke sitte blant alle de andre deltakerene, men blir da sittende inne hos crewet.